دانلود پی دی اف کتاب Staatlichkeit im Wandel. Wie handeln Staaten unter dem Einfluss der Globalisierung?

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه سیاست – سیاست بین الملل – موضوع: جهانی سازی ، نظرسنجی. اقتصاد ، درجه: 1. ،، تنسی یونیسکت درسدن ، زبان: آلمانی ، انتزاع: کار فعلی با س questionsالات زیر سرو کار دارد: چگونه کشورها با اثرات فرایندهای جهانی سازی کنار می آیند؟ هدف این است که بررسی کنیم نقش دولت-ملت فردی در این ساختارهای پیچیده چیست و چه گزینه هایی برای اقدام در رابطه با چالش های جهانی آینده وجود دارد. روابط با اتحادیه اروپا همیشه برقرار بوده است. به سختی هر بحث اجتماعی می تواند بدون استفاده از عباراتی که تقریباً در همه قشرهای زندگی وجود دارد انجام شود: جهانی سازی ، که تأثیرات آن به وضوح در دنیای شبکه ما قابل مشاهده است. در این میان فرایندها ، کشورهایی قرار دارند که باید بر چالش های جدید تسلط یابند. عوامل بسیاری منجر به تغییر در وضعیت کشور می شود ، اما در حال حاضر جهانی سازی مهمترین علت است. سیاست امروز با همکاری جهانی و مشارکت نهادهای ماورا طبیعی شکل گرفته است. در حالی که کشورهای پیچیده و در حال رشد سریع ما از کشورها انعطاف پذیری بسیار بیشتری می طلبند ، شبکه های جهانی نحوه عملکرد ایالات را تغییر می دهند. مشارکت سیاسی بازیگران غیردولتی یک چالش کاملا جدید برای دولت ها است و گاهی اوقات تردیدهایی را در مورد آینده دولت های ملی ایجاد می کند. بنابراین جستجوی اطلاعات در مورد وضعیت فعلی هر کشور و آینده احتمالی آنها بیش از هر زمان دیگری مهم است. بخش اول به اهمیت دولت داری می پردازد و نشان می دهد که چه جنبه هایی بر دولت مدرن تأثیر می گذارد. در بخش زیر ، جهانی سازی و تأثیر آن بر دولت های ملی مورد بحث قرار گرفته است. با عوامل اقتصادی و استراتژی های رفتاری دولت ها نیز برخورد می شود. این کار قبل از نشان دادن چگونگی تغییر معنی مرزها ، به توسعه ملموس دولت های ملی می پردازد. قسمت آخر بینشی از مفهوم حاکمیت جهانی را ارائه می دهد که با کمک آن گزینه های جهانی برای اقدام نشان داده می شود که تمام ساختارها ، سطوح و بازیگران جهانی را در بر می گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Staatlichkeit im Wandel. Wie handeln Staaten unter dem Einfluss der Globalisierung?