دانلود پی دی اف کتاب Sprechen wie der Profi : Das interaktive Training für eine gewinnende Stimme

[ad_1]

صحبت حرفه ای یک نیاز اساسی برای موفقیت در کار است. چه از طریق تلفن ، چه در یک جلسه ، یک سخنرانی یا یک سخنرانی: روش ایده آل صحبت کردن همیشه متفاوت است. چندین نمونه صوتی ادغام شده در کتاب نشان می دهد که چگونه می توان به طور ایده آل از صدا برای توضیح در هر شرایطی استفاده کرد. نویسنده همچنین اسرار صحنه سخنرانی را فاش می کند. برای اجرای آوازی شخصی چه چیزی می توانیم از حرفه ای ها یاد بگیریم؟ برنامه مربی صوتی رایگان برای iPhone و iPad و همچنین محتوای گسترده برای تکمیل آموزش برای تمرین خود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sprechen wie der Profi : Das interaktive Training für eine gewinnende Stimme