دانلود پی دی اف کتاب Sprache und Empathie : Beiträge zur Grundlegung eines linguistischen Forschungsprogramms

[ad_1]

همدلی به عنوان یک مفهوم اصلی در علوم شناختی ، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است. زبان شناسی تاکنون فقط به اندازه کافی به آنها پرداخته است ، گرچه تعاملات زبانی و زبانی ابزار اصلی و واسطه ای برای همدلی در برقراری ارتباط و درک انسان است. در این جلد ، همدلی به عنوان یک عمل پیچیده ارتباطی شامل تشدیدهای جسمی ، عاطفی ، شناختی ، مخروطی و ناپایدار و در نتیجه یک مجموعه افتراقی در حساسیت موقعیتی ، وجودی ، جابجایی و الگوهای زندگی مفهوم یافته است. “همدم” به معنای یک تقلید جامع است. و میزان الزامات مربوط به آن سهم اساسی از فلسفه ، انسان شناسی ، روانشناسی و زبان شناسی به حوزه های دانش ارتباطات انسان و حیوان ، قانون ، سیاست ، آموزش ، اقتصاد ، پزشکی ، مطالعات ادبی ، هنر ، فرهنگ بین المللی ، ارتباطات علمی و زبانشناسی است. بازتاب و بدین ترتیب چارچوب فلسفه همدلی آینده را ترسیم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sprache und Empathie : Beiträge zur Grundlegung eines linguistischen Forschungsprogramms