دانلود پی دی اف کتاب Sprache und Depression. Eine linguistische und gesprächsanalytische Untersuchung von Therapiegesprächen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از گروه مطالعات آلمان از سال 2020 – زبانشناسی ، درجه: 2.0 ، دانشگاه مانهایم (انستیتوی زبان آلمانی) ، رویداد: آزمون اول دولت ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه به این سوال اختصاص دارد که تا چه حد افسردگی بر سطح زبانی تأثیر می گذارد و اگر افسردگی چنین زبانی دارد ، پس تفاوت آن با زبان سالم چیست. به نظر می رسد در اینجا چند بعدی متشکل از رسانه های ارتباطی شفاهی ، گفتاری و غیرکلامی مورد توجه خاص قرار گرفته است. از آنجا که طراحی زبانی از اهمیت قریب الوقوع برخوردار است ، این موارد با استفاده از ادبیات مناسب در زمینه تحقیق ، به ویژه در مکالمات روان درمانی ، با جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل می شوند. از نظر روش شناسی ، این تحقیق به ویژه بر اساس ادبیات ادامه خواهد یافت ، زیرا به دلیل محتوای حساس و شخصی ، دسترسی به نوار ، داده های صوتی و تصویری تحت پوشش امنیت داده ها است. بیشتر مطالعات اساسی این پدیده را از دیدگاه تحلیلی یا قوم نگاری از نظر زبانی ، گفتگوی یا گفتگو ، با رابط های روانشناسان و روانشناسی در ماهیت موضوع تحقیق بررسی می کردند. پس از مبحث مکالمه و به ویژه زیر مجموعه تعامل درمان روانشناختی از نظر طراحی زبانی و تعاملی ، یک نوع شناسی اساسی و طبقه بندی اصطلاح افسردگی از نظر درمانی و روانشناختی از جمله علائم پاتولوژیک ارائه می شود. منابع تحقیقاتی منتخب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sprache und Depression. Eine linguistische und gesprächsanalytische Untersuchung von Therapiegesprächen