دانلود پی دی اف کتاب Sprachbildung im Politikunterricht : POLIS 3/20

[ad_1]

در طول سالها ، آموزش زبان جایگاه خود را به عنوان یک صلاحیت میان رشته ای در برنامه درسی آلمان حک کرده است. هدف اصلی دستیابی به مهارت های زبان آکادمیک با یادگیری زبان فنی است که مشارکت اجتماعی را به معنای گسترده تر امکان پذیر می کند. به عنوان بخشی از یک مفهوم توسعه واضح از زبان روزمره به زبان آکادمیک ، از موضوعات علوم اجتماعی نیز خواسته می شود تا با موضوع عمیق تری برخورد کنند و روی روش های کاربرد آن در عمل کار کنند. با ارتقا مهارت های زبانی در دروس علوم اجتماعی ، س questionsالات اساسی در مورد رابطه زبان و سیاست دوباره مطرح می شوند. در یک بررسی اجمالی ، کنستانزه اسپی ارتباط سیاسی را از دیدگاه زبانی تفسیر می کند و نحوه استفاده استراتژیک زبان را نشان می دهد. مارک پارتزکه پیش نیازها و مفاهیم رابطه بین زبان و سیاست ، به ویژه برای موضوع یادگیری و در نتیجه همچنین برای موقعیت های سیاسی – یادگیری سیاسی را به کار می برد. انیماری جردن در مشارکت خود اهمیت زبان آموزش را در کسب مهارت می داند و در مورد موانعی که ممکن است دانش آموزان در رسیدن به بلوغ سیاسی در رابطه با مهارت های زبانی ایجاد کنند ، بحث می کند. Sven Oleshko در مشارکت خود می پرسد که چگونه می توان تقاضای آموزش زبان را در آموزش تخصصی عملی کرد. او طرفدار این است که آموزش تخصصی حساس به زبان را فرصتی می داند. در کارگاه آموزشی ، Sabine Manzel و Claudia Forkth چرخه یادگیری-یادگیری را به عنوان یک عنصر عملی آموزش زبان در آموزش سیاست ارائه می دهند. رابطه نزدیک بین زبان و سیاست در زمان قفل شدن مربوط به کرونا نیز مشهود بود: به عنوان مثال ، در برلین ، از بنرها و دیوار نگاره ها برای از دست دادن زبان سیاسی علی رغم انزوای اجتماعی استفاده شد. تصاویر این را می توان در این شماره یافت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sprachbildung im Politikunterricht : POLIS 3/20