دانلود پی دی اف کتاب SPPARC : Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation

[ad_1]

‘SPPARC’ اهمیت کار با شرکا را برای تغییر زندگی واقعی هم برای شرکا و هم برای افراد مبتلا به آفازی برجسته می کند. برنامه های آموزشی مذاکره یا برای گروه های شریک زندگی یا به عنوان یک شریک و یک زن و شوهر با هم برای یک فرد مبتلا به آفازی. سنجش مکالمه و مواد درمانی ، فعالیت ها و جزوه های قابل کپی و قابل چاپ (از CD ROM) و همچنین مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل مکالمه. و ، یک دی وی دی با 27 عصاره از تعاملات روزمره بین بسیاری از افراد با آفازیا و همکارانش ، که می تواند به عنوان منبعی برای ارزیابی تعاملات روزمره و تسهیل تغییر استفاده شود. ابزاری نظری و م ofثر در کار با SPPARC و افراد مبتلا به آفازی و شرکای ارتباطی آنها فراتر از اصل “اعتبار لندن از طریق مقابله با پروژه تحقیق. ارتباط از دانشگاه کالج” تأمین می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب SPPARC : Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation