دانلود پی دی اف کتاب Sports Psychology in Action

[ad_1]

آماده سازی روانشناختی در بهبود عملکرد ورزشی از اهمیت اساسی برخوردار است. این کتاب روش های نمایه سازی عملکرد را که توسط مربیان و روانشناسان استفاده می شود ، توصیف می کند و تمرین و ارزیابی را در یک برادری دسترسی ارائه می دهد. این متن اگرچه مبتنی بر تجربه عملی است ، اما ریشه در تحقیقات دارد. بنابراین این یک کتاب معتبر و جدید است که می تواند در دو سطح حرفه ای و آماتور مورد استفاده قرار گیرد. جستجوی آنها برای فناوری های نوین و نوآورانه که بتواند آنها را برای دستیابی به این اهداف قادر سازد ، ادامه ندارد. این کتاب رویکردهای ذهنی مهم و اثبات شده ای را برای افزایش عملکرد بدنی – راهنمایی عملی و در دسترس ارائه می دهد. اکنون اعتقاد بر این است که روانشناسی نه تنها در بهبود عملکرد در ورزش ، بلکه در کمک به ورزش و زنان نیز نقش مهمی دارد. این کتاب ویژگی های کلیدی در عملکرد برتر ورزشی را بررسی می کند و شامل تکنیک ها و تمریناتی است که برای کمک به ورزشکاران در رسیدن به پتانسیل خود طراحی شده است. این باید یک قسمت اساسی از هرگونه آماده سازی جدی عملکرد باشد. • بسیار کاربردی ، استفاده از آن کاملاً آسان ، به وضوح ارائه شده است • بر اساس مدلی از روانشناسی که بر اهمیت درک دیدگاه هنرمند تأکید دارد • همه تکنیک ها در یک سطح خاص آزمایش می شوند. این کتاب برای همه علاقه مندان به عملکرد ورزشی شخصی است. من این کتاب را از صمیم قلب توصیه می کنم. ‘- فرض کنید انگلیس. اخبار علوم ورزشی ، آوریل 1996

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sports Psychology in Action