دانلود پی دی اف کتاب Sports and Politics : Commodification, Capitalist Exploitation, and Political Agency

[ad_1]

بازی همه چیز است ، اما هرگز یک بازی کامل نیست. تجدیدنظر در لذت انسان در یا در مورد بسیاری از ورزش ها باعث افزایش علاقه و بعد سیاسی در رابطه با لیگ های بزرگ و ستاره های آنها می شود. فساد و رسوایی ها زمانی افزایش یافت که انسان در بازی بود و هنوز هم اغلب اوقات مورد سو explo استفاده و بدرفتاری قرار می گرفت. این مشکلات نیز غالباً به بعد سیاسی مربوط می شوند. در نتیجه ، نگاه دقیق به روابط متقابل ورزش و سیاست بسیار امیدوار کننده و ضروری است. جلد فعلی ، وقتی از موضوعاتی مانند نژادپرستی ، نابرابری جنسیتی یا طبقه گرایی صحبت می کند ، از جنبه های مختلف به این رابطه پرداخته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sports and Politics : Commodification, Capitalist Exploitation, and Political Agency