دانلود پی دی اف کتاب Spon's External Works and Landscape Price Book 2021

[ad_1]

Spawn’s External Works and Landscape Price Book 2021 که اکنون در چهلمین دوره خود است ، تنها منبع جامع اطلاعات برای کارهای دقیق خارجی و هزینه های چشم انداز را در بر می گیرد. این شامل تمام موارد موجود در قراردادهای سخت و نرم چشم انداز است ، و یک کتاب مرجع اجباری برای نقشه برداران کمیت ، معماران منظر ، پیمانکاران و مدیران ارگانهای محلی ایجاد می کند – برای جمع آوری تخمین ها ، مشخصات ، مقدار و برنامه کارها. مورد نیاز – مهم نیست که اندازه پروژه در حال رخ دادن است. برای نصب با این کتاب الکترونیکی نسخه 2021 بر روی پلت فرم VitalSource® Bookshelf که برای استفاده و استفاده تا پایان دسامبر 2021 در دسترس است ، از کد دسترسی داخل جلد کتاب استفاده کنید. این نسخه NRM جاده تجدید نظر شده و به روز شده ای را ارائه می دهد. بخش مبلمان. همچنین شامل چندین مورد جدید است: Kinley Systems – Metal Edging and Systems for Landscapes and Podiums. ارزیابی هزینه جدید آب زهکشی کانال چشم انداز از جنس استنلس استیل تمام ویژگی های استانداردی که از کارهای خارجی SPON و کتاب قیمت صفحه نمایش انتظار دارید: • قیمت کار مواد و اندازه گیری شده ، پیش قرارداد و ترخیص سایت شامل موارد قرارداد و کار ، شامل فعالیت های اصلی کار در فضای باز با تجزیه و تحلیل کامل در مواد و سایر م •لفه ها • راهنمایی دقیق در مورد نرخ دستمزد ، مقیاس مشاوران چشم انداز • یک بخش تخمین زده شده برای تخمین سریع نقطه • به روزرسانی ها ، رایگان ، بار دوم ، سال دوم – برای جزئیات ثبت نام به داخل نگاه کنید. به روزرسانی ها در سایت اینترنتی www.pricebooks.co.uk در دسترس هستند

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Spon's External Works and Landscape Price Book 2021