دانلود پی دی اف کتاب Spirituality in the Biomedical World : Moving Between Order and “Subversion”

[ad_1]

نیاز به جستجوی تجارب معنوی در طی بیماری بخشی از روند گسترده تری در جوامع غربی است – جذابیت استفاده عملی از معنویت و سهم آن در رفاه شخصی ، خواه از طریق سنت های مذهبی یا انسانی باشد. این درک معنویت با اندیشه های سنتی که ریشه در سنت های دینی دارد متفاوت است. این کتاب نگاهی انتقادی به بازنمایی زیست پزشکی کار معنویت در مراقبت دارد. پزشکی مفاهیمی مانند زندگی ، مرگ ، سلامتی ، بیماری و معنویت را تکرار می کند. این فرآیند در اینجا “sapientialization” نامیده می شود ، یعنی تجربه معنوی در متن دانش و تحت حمایت آن بیان و درک می شود. این صحنه معنویت و اخلاق را مشخص می کند. من پیشنهاد درک متفاوتی از معنویت را بر اساس قدرت تخریب آن ارائه می دهم. دین شناس جان دی با الهام از کار کاپوتو ، برای برخی از مشکلات مرتبط با معنویت بخشیدن به معنویت در پزشکی زیستی ، مانند مدرنیزاسیون تجارب معنوی یا ابزار معنویت ، مهم است. این یک درک معنوی است که هم علاقه پزشکی به آن و هم توانایی مقاومت در برابر ابزار را ارج می نهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Spirituality in the Biomedical World : Moving Between Order and “Subversion”