دانلود پی دی اف کتاب Spirituality & Social Action

[ad_1]

معنویت و کنش اجتماعی برای کسانی نوشته شده است که خود را نه معنوی بلکه مذهبی می دانند ، که از دین سازمان یافته روی گردانند و دارای معنای ذاتی یک قدرت بالاتر هستند. ما در زمان های دشوار و چالش برانگیزی زندگی می کنیم و رمز موفقیت در آینده بهتر ایمان به خدای مهربان ، عادل و مهربان است. این کتاب آموزه ها و فعالیت های حضرت مسیح را در متن نیازهای امروز عدالت و هماهنگی اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Spirituality & Social Action