دانلود پی دی اف کتاب Spiritual Life on a Burning Planet : A Christian Response to Climate Change

[ad_1]

زندگی معنوی در یک سیاره در حال سوختن مبتنی بر تحقیقات علمی در زمینه ایجاد دیدگاه های مذهبی در مورد تغییرات آب و هوایی انسانی است. چهار فصل آن “زنگ های بلند” ، “سیاره در حال سوختن” ، “گلچین در آنتروپوسن” و “مسیر رو به پایین” است. ‘Planet’provides علم تغییر اقلیم را مشاهده می کند و اثرات گرم شدن کره زمین بر زندگی بشر در اواخر این قرن را بررسی می کند. آنتروپوسن تغییر اقلیم “رمزگشایی مقاله در تفاسیر غیر عملی علمی و بررسی ابعاد اخلاقی ، معنوی ، اجتماعی و روانی آن”. متمرکز بر نجیب مسیح ، دلهره شنیدن ، به عنوان یک آموزه و نکته درک می شود. ما عمیق تر به سمت آنتروپوسن حرکت می کنیم و به عنوان یک تصویر نمونه از چالش های پیش رو هستیم. یک مسیر معنوی متناسب با آنتروپوسن ترسیم شده است. نگهبان آن پنتوس است ، روشی سنتی با قدرت کافی برای متقاعد کردن شخص از طریق غم و اندوه که نشان دهنده جغرافیای واقعی ما در اجبار زمین به یک دوره جدید زمین شناسی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Spiritual Life on a Burning Planet : A Christian Response to Climate Change