دانلود پی دی اف کتاب Spinal Deformity : A Case-Based Approach to Managing and Avoiding Complications

[ad_1]

اگرچه بسیاری از کتابهای عالی وجود دارد که به ناهنجاری ستون فقرات اختصاص دارد ، این متن از یک قالب موردی استفاده می کند که مزایای ناتوانی آسان را ارائه می دهد. این قالب به خواننده اجازه می دهد تا اطلاعات متراکم را برای جلوگیری از عوارض و مهره های تغییر شکل ستون فقرات ، بهتر ترکیب کند. موارد نمونه اهمیت تشخیص مناسب ، ارزیابی رادیوگرافی ، طبقه بندی ، تصمیم گیری جراحی و پیشگیری از عوارض را برجسته می کند. علاوه بر این ، مدیریت پیچیدگی تأکید شده است زیرا بدون توجه به سطح مهارت ، تجربه یا تکنیک دقیق با توجه به ماهیت پیچیده تغییر شکل ستون فقرات ، عوارض بوجود می آیند. این کتاب که توسط رهبران برجسته متفکر نوشته شده است ، نه تنها مفاهیم و فنون پیشرفته ، بلکه مرواریدها و نکاتی را برای مدیریت و جلوگیری از پیچیدگی ها ارائه می دهد. این کتاب برای جراحان ستون فقرات از هر سطح تجربه که علاقه مند هستند مراقبت های خود را از بیماران مبتلا به تغییر شکل ستون فقرات بهینه کنند ، مفید خواهد بود. علاوه بر این ، مفاهیم ارائه شده در این درس برای آموزش ساکنان و همسالان در جراحی ستون فقرات ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Spinal Deformity : A Case-Based Approach to Managing and Avoiding Complications