دانلود پی دی اف کتاب Sphingosine-1-Phosphate : Methods and Protocols

[ad_1]

این نسخه کاملاً به روز شده ، روش های حاوی اسفنگوزین-1-فسفات (S1P) ، یک لیزوفسفولیپید فعال زیستی را بررسی می کند ، که به دلیل داشتن عملکردهای تکاملی و فیزیولوژیکی-پاتولوژیک گسترده ، مورد توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. وقایع درون عروقی را تنظیم می کند. ، سیستم تنفسی و ایمنی بدن ، علاوه بر نقش اصلی در سرطان ، جنین زایی پستانداران اولیه و سلولهای بنیادی. در اینجا ، متخصصان در سراسر جهان در زمینه S1P برنامه های مختلف فیزیولوژیکی و همچنین تکنیک های عمیق را در آرایه ای از انواع سلول و با کاربردهای مختلف فیزیولوژیکی توصیف می کنند که نشان دهنده تأثیرات مهم S1P در توسعه است. به عنوان یک مقدار در روش های مجموعه زیست شناسی مولکولی ، در فصل ها موضوعات مربوطه ، مواد و معرف های مرتبط ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی قابل تکرار آسان ، و نکاتی برای جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده ذکر شده است. رسمی و به موقع ، اسفنگوزین-1-فسفات: روش ها و پروتکل ها ، ویرایش دوم منبع مهم دیگری برای دانشمندانی است که در این زمینه سریع و پویا کار می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sphingosine-1-Phosphate : Methods and Protocols