دانلود پی دی اف کتاب Solutions for Business, Culture and Religion in Eastern Europe and Beyond : The 2016 Griffiths School of Management Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (GSMAC)

[ad_1]

این کتاب به بررسی نیاز روزافزون سازمانها برای تشویق استعدادهای انسانی در اقتصاد جهانی با تأکید ویژه بر نفوذ در اروپای شرقی می پردازد. این کتاب با مشارکت های انجام شده توسط هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اخلاق Griffiths (GSMAC) به دانشگاه امانوئل اورادیا ، ارائه یک تحلیل عمیق از مفاهیم اقتصادی ، اجتماعی و مذهبی انتقال به هزینه کم کار یدی. برای افزایش استعداد انسانی در اروپای شرقی و بسیاری از راه حل های نظری و عملی را ارائه می دهد. در سال 2004 ، كلاوس شواب ، رئیس جمهور و بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد ، اظهار داشت كه دوره جدید سرمایه داری و سوسیالیسم با دوره جدیدی از “استعدادیسم” جایگزین می شود. مزیت واقعی رقابتی سازمانها و کشورها تبدیل شدن به یک نبوغ انسانی است که به عنوان توانایی “ارزش گذاری ایده های جدید” تعریف می شود. سازمان ها و سازمان ها به دنبال راه هایی برای بهبود سیستم های آموزشی و ساختارهای سازمانی خود برای آموزش ، تشویق و تشویق استعدادهای انسانی هستند. از زمان سقوط کمونیسم در اروپای شرقی در سال 1989 ، مزیت رقابتی منطقه کم هزینه کار بوده است. با این حال ، از زمان ادغام در اتحادیه اروپا ، میلیون ها نفر از اروپای شرقی “مزیت رقابتی با دستمزد پایین” را برای کشورهای خود فراهم کرده اند که عملا منسوخ شده اند. علاوه بر این ، مهاجرت افراد زحمتکش به طور عمده کودکان و مستمری بگیران را پشت سر گذاشته و بار زیادی را بر دوش خدمات دولتی و دولتی می گذارد. در این زمینه است که مطالب این کتاب تأثیر نیاز روزافزون به استعداد بالای انسانی را در کشورهای اروپای شرقی بررسی می کند. این کتاب با مشارکت در موضوعاتی مانند فقر ، مدیریت مراقبت های بهداشتی ، همکاری فرامرزی ، سیستم آموزشی و تأثیر مذهبی بر توسعه اقتصادی ، به نفع دانشمندان ، محققان ، دانشجویان و سیاست گذاران در توسعه تجارت و توسعه اقتصادی خواهد بود در اروپای شرقی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Solutions for Business, Culture and Religion in Eastern Europe and Beyond : The 2016 Griffiths School of Management Annual Conference on Business, Entrepreneurship and Ethics (GSMAC)