دانلود پی دی اف کتاب Solar Light Harvesting with Nanocrystalline Semiconductors :

[ad_1]

در این کتاب استفاده از نیمه هادی های نانوبلور در برداشت انرژی از نور خورشید توضیح داده شده است. این روش و فن آوری امیدوارکننده را معرفی می کند ، که می تواند به افزایش بهره وری از برداشت نور کمک کند – یک چالش بزرگ برای تولید انرژی پایدار. این کتاب با مقدمه ای کلی در مورد شیمی شیمی نانوکریستال های نیمه هادی آغاز می شود. در فصل مقدماتی ، نویسنده بحث روشن و مهمی راجع به رویکردها و محدودیت های فرآیندهای فوتوکاتالیستی برای تبدیل نور خورشید ، از جمله یک گزارش تاریخی در مورد فتوکاتالیز نیمه هادی ارائه می دهد. وی بحث می کند (و همچنین دلیل آن) این آزمایشگاه از نمونه سازی اولیه تا فناوری های واقعی پایدار فاصله دارد. در فصل های زیر ترسیم کننده تبدیل انرژی نور خورشید به نانوذره نیمه هادی از یک طرف و انرژی مبتنی بر نیمه رسانای نانوبلور (به صورت الکتریکی) به سلول خورشیدی از طرف دیگر بیان شده است. مباحثی که مورد توجه قرار گرفته است شامل تولید هیدروژن نانوپتوکاتالیستی ، فتوسنتز مصنوعی ، محل اتصال مایع حساس به نقطه کوانتومی و سلولهای خورشیدی فاقد توابع است. چشم اندازها و فرصت ها ، بلکه موانع و محدودیت ها نیز مورد بحث و مقایسه قرار گرفته و با فناوری مستقر در سیستم های جدید مانند سلول های خورشیدی سیلیکونی کلاسیک مقایسه شده اند. در حالی که خوانندگان یاد می گیرند از این طریق اصول را درک کنند و با تحقیقات فعلی در این زمینه آشنا می شوند ، فصل آخر دانش لازم را در مورد روش ، هم در سنتز و توصیف نانوذرات نیمه هادی و نیمه هادی ، برای تمرین در اختیار آنها قرار می دهد. از جمله مثالها . آزمایشات فوتوکاتالیستی و مطالعات سلولهای خورشیدی مبتنی بر نیمه هادی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Solar Light Harvesting with Nanocrystalline Semiconductors :