دانلود پی دی اف کتاب Soil Testing, Soil Stability and Ground Improvement : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

پروژه های ساخت زمین از اجزای مهم در ساخت و سازهای عمرانی هستند و اغلب برای غلبه بر شکست ها به تکنیک های مدیریت دقیق و روش های حل منحصر به فرد نیاز دارند. گره خورده به زمین ، در ابتدای پروژه تحت تأثیر خصوصیات ژئوفیزیکی قرار می گیرد. بنابراین ، درک خصوصیات خاک درجا لازم است. پایداری شیب یک مشکل شایع است که در ساخت زمین وجود دارد ، مانند حفاری ها و سازه های جانبی. روشهای تحلیلی به دلیل پیچیدگی مکانیکی سیستم ، برای ثبات شیب برای محققان مهم است. جامعه مهندسی ژئوتکنیک در تلاش برای مدیریت بهتر پروژه های خاکی ، همچنان به کشف تکنیک های آزمایش بهبود یافته برای تعیین خصوصیات حساس خاک و سنگ ، از جمله روش های آزمایش غیر مخرب مبتنی بر موج تنش می پردازد. برای کاهش خرابی در هنگام ساخت زلزله ، مطالعات موردی و داده های قبلی می تواند درسها و اطلاعات مفید را برای بهبود مدیریت پروژه و کاهش خسارات اقتصادی نشان دهد. این جلد بخشی از مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی Geomast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Soil Testing, Soil Stability and Ground Improvement : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures