دانلود پی دی اف کتاب Sociology in Belgium : A Sociological History

[ad_1]

این کتاب تحلیلی تاریخی-جامعه شناختی از تاریخ جامعه شناسی در بلژیک از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یک ارائه می دهد. این روش جدید ساختارهای اجتماعی را روشن می کند که گرایش و کار جامعه شناسان را در بلژیک شکل می دهد و شکل می دهد. تأثیرات سه عامل ساختاری با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می گیرد: دین ، ​​زبان و الزامات انتشار. این کتاب با شروع تجزیه و تحلیل این عوامل ساختاری ، تحلیلی دقیق از ریشه و نهادینه سازی جامعه شناسی های مختلف در بلژیک ارائه می دهد. انواع دانش اجتماعی را که در بلژیک ارزشمند نیستند و یا ندارند ، روشن می کند. این کتاب سهم مهمی در تاریخ جامعه شناسی جامعه شناسی و توسعه جامعه شناسی تاریخی بازتابنده دارد و دانشجویان و دانش پژوهان نظریه اجتماعی و همچنین خوانندگان علاقه مند به تاریخ معاصر بلژیک را به خود جلب می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sociology in Belgium : A Sociological History