دانلود پی دی اف کتاب Small Town Tourism in South Africa :

[ad_1]

این کتاب توسعه گردشگری شهرهای کوچک آفریقای جنوبی را با رایج ترین استراتژی ها: مارک تجاری ، تبلیغات ، جشنواره ها و موضوعات مورد بررسی قرار می دهد. محتوای این کتاب با تقاطع Power Elite و تأثیرات آن در جهانگردی در شهرهای کوچک همخوانی دارد. از آنجا که این کتاب به شرایط جغرافیایی شهرهای کوچک آفریقای جنوبی می پردازد ، در فصل 2 مورد بررسی قرار می گیرد تا زمینه مربوط به گردشگری شهرهای کوچک در این کشور فراهم شود. هر فصل بعدی با مروری بر ادبیات بین المللی آغاز می شود تا به مطالعه موردی هر فصل اشاره مفهومی شود. مفهوم مارک تجاری گردشگری در شهرهای کوچک در فصل 3 با کشف Richmond Book Town نشان داده شده است. فصل 4 موضوع مارک تجاری را به تحقیق توسط دو برنده مسابقه Quella Town of Year ، به نام های Forsberg و De Rust ، معرفی می کند. فصل 5 مستند مارک تجاری Sedgefield از طریق اعلامیه خود به عنوان اولین Cittaslow آفریقا (Slow City) ، فرایندی که توسط نخبگان قدرت محلی برای تحریم فقیران شهر انجام شد ، به نام اهداف جنبش Casaslow و پتانسیل آن درکی از مزایا وجود ندارد. شهر فصل 6 یک مطالعه موردی در مورد لطافت روستایی تحت هدایت گردشگری گراتان است که به موجب آن یک شهر کوچک در طی سه دهه در جستجوی محل زندگی برای افراد نخبه تغییر کرده است ، به منظور ایجاد تفکیک نژادی به شهر تقویت می تواند به عنوان مقصد گردشگری جواهر شناخته شود. از آنجا که جشنواره ها و رویدادها – آفرینش های ثروتمندان – کمک های مالی قابل توجهی به شهرهای کوچک کرده اند ، در فصل 7 جشنواره ها و رویدادها به روش خاصی به عنوان بازارها و استراتژی های شهرهای کوچک در نظر گرفته شده است. مطالعات موردی درباره تأثیرات اقتصادی جشنواره ها در شهرهای کوچک ارزیابی شده و روش ارزیابی مورد استفاده بسیار حیاتی است. فصل 8 با استفاده از تز ماشین توسعه شهری با افزایش قدرت ، ترکیبی را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Small Town Tourism in South Africa :