دانلود پی دی اف کتاب Situating Moral and Cultural Values in ELT Materials : The Southeast Asian Context

[ad_1]

این جلد نشان می دهد که چگونه محتوای ELT می تواند واسطه ای برای محاسبه ارزشهای اخلاقی و فرهنگی باشد که بیشتر در کشورهای جنوب شرقی آسیا (SEA) مستقر هستند. این مطالعات مهم در مورد مواد ELT (کتاب های درسی) ساخت محلی است که در کشورهای SEA زیر قرار دارد: تیمور-لسته ، فیلیپین ، سنگاپور ، مالزی ، کامبوج ، ویتنام ، اندونزی و تایلند. فصول نوشته شده توسط کارشناسان ، که زمینه ELT مربوط به کشور SEA مربوطه خود را می دانند ، طراحی و استفاده از مواد ELT را که به طور گسترده در زمینه های محلی و ملی استفاده می شود ، مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین ، این حجم اطلاعات جدیدی در مورد چگونگی آشکار سازی مقادیر به طور منحصر به فرد در محتوای کلاس زبان ارائه می دهد. متن کنونی نیز زمینه های تجربی ، مفهومی و عملی را برای ادغام ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در توسعه محتوای ELT گرد آورده است به گونه ای که اخلاق و فرهنگ را به عنوان موجودی مکمل یکدیگر می بیند. این حجم چند ضروری منبع ارزشمندی برای علاقه مندان به طراحی و استفاده از محتوای زبان در زمینه های متنوع فرهنگی و زبانی ، مانند آسیا پاسیفیک ، آمریکا ، آفریقا و اروپا خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Situating Moral and Cultural Values in ELT Materials : The Southeast Asian Context