دانلود پی دی اف کتاب Shifting Nicaraguan Mediascapes : Authoritarianism and the Struggle for Social Justice

[ad_1]

این کتاب مبارزات داوری برای استقلال ، حقوق زمین و عدالت اجتماعی را در زمینه افزایش توتالیتاریسم و ​​استعمار مداوم در نیکاراگوئه بررسی می کند. برای این کار ، از کارهای میدانی عمیق ، تحلیل متون رسانه ای و نظریه های استعماری و دیگر فرهنگی استفاده می شود. دولت نیکاراگوئه به رهبری دانیل اورتگا دو تهدید اصلی علیه رژیم توتالیتر دارد: اول سازمان غیر دولتی و بخش جامعه مدنی مستقر در ماناگوآ به رهبری ساندنیست های مخالف که عمدتاً تحصیل کرده اند و دوم مبارزه فزاینده برای استقلال و حقوق زمین است. توسط ساکنان بومی و تبار آفریقایی نیکاراگوئه در سواحل کارائیب این کشور بازی می شود. برای مقابله با این تهدیدها و ، به نظر می رسد ، تأمین یک اصطلاح سیاسی نامشخص ، از طریق پنهان کاری دولت ، حفظ قدرت نهادی ، اقدامات بسیار مشکوک انتخاباتی ، برنامه های ضد فقر برای مبارزه با فقر و خرید یا همکاری بیشتر رسانه های کشور کنترل از . جنبش های اجتماعی که حاکمیت اورتگا را تهدید می کنند ، اگرچه از طریق نظریه های گسترش یافته و موضوعی استفاده خلاقانه از فضاهای در حال ظهور برای قدرت و رواج ضد گفتمان ها و ضد روایت ها در یک فضای رسانه ای به سرعت در حال تغییر بوده است. پاسخ اصلی به این استراتژی های میانجیگری سیاست سکوت و امتناع از پذیرش یا واکنش به ادعاهای سیاسی مطرح شده برای جنبش های اجتماعی است. در گمانه زنی های فعلی ، نویسنده مبارزه برای برتری را شناسایی می کند که استراتژی ها و تاکتیک های آن شامل فعالیت های شهروندی شهروندی و فعالیت های مدعی شهروندی بازیگران و فعالان سیاه پوست ، بومی و ناراضی است. از طریق درگیری ، میانجیگری و ضد ارتباط گفتمان ها و پویایی زیرساختی همگرایی رسانه ها شرکت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shifting Nicaraguan Mediascapes : Authoritarianism and the Struggle for Social Justice