دانلود پی دی اف کتاب Shepherding the Seasons : Stories From a Life with Two Flocks

[ad_1]

زمستان ، بهار ، تابستان ، پاییز ، ما همیشه باید با کمی سم کنار بیاییم. یک کشیش نمی تواند خیلی خطبه های “گوسفند گمشده” داشته باشد. کشیش و چوپان کاترین فوت بیش از هر چیز ، با کفش های شلخته و داستان های لذت بخش برای اثبات آن است. پوت خرد معنوی و درس های عملی از زندگی خود را با این دو گله به اشتراک می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shepherding the Seasons : Stories From a Life with Two Flocks