دانلود پی دی اف کتاب Shawnese Traditions : C. C. Trowbridge's Account

[ad_1]

CC Trowbridge گزارش هایی را درباره آداب و رسوم قبایل میامی ، منومینی ، شاونی و ویاندوت نوشت. اعتقاد بر این است که وی در حدود سال 1824 نسخه ای خطی به نام Schönsee Traditions نوشت. دانشگاه میشیگان آن را در سال 1939 منتشر کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shawnese Traditions : C. C. Trowbridge's Account