دانلود پی دی اف کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage

[ad_1]

این بخش تجربیات و تحقیقات پزشکان میراث ، باستان شناسان و مربیان را برای کاوش رویکردهای جدید و منحصر به فرد در مطالعه میراث گرد هم آورده است. طی چند دهه گذشته ، زمینه مطالعات میراث فرهنگی با رشد سریعی در سراسر جهان روبرو شده است. این تعداد مطالعات را افزایش داد و مردم و همچنین دانشگاهیان را تحت تأثیر قرار داد ، این یک تغییر قابل توجه در درک میراث و رویکرد مطالعه میراث است. این تغییر همچنین بر درک جوامع از نحوه مطالعه و حفظ بقایای مادی میراث و چگونگی اشتراک دانش میراث تأثیر گذاشته است. این موضوع باعث شده است که چه کسی دانش دارد و چگونه می توان ارزش میراث را با جوامعی که سپس معنی و ارزش محتوای میراث را توصیف می کنند ، به طور موثرتری تقسیم کرد. مطالعه میراث ، تا چند دهه پیش ، به طور خاص فرهنگ مادی گذشته را به عنوان بخشی از طبقه اشراف که حقوق جوامع را برای شناخت میراث خود کاملا نادیده می گرفت ، مورد مطالعه قرار داد. علاوه بر این ، پزشکان میراث و باستان شناسان نه این دانش را داشتند و نه با جوامع در مورد میراث خود درگیر بودند. جوامع نیز عمدتاً از مشارکت در مطالعات میراثی و باستان شناسی محروم بودند. چنین رویکردی از بالا به پایین در بسیاری از نقاط جهان کاملاً رایج بود. اما مطالعات و تحقیقات اخیر در زمینه اهمیت مشارکت مردم در پروژه ها را نشان داده است و اشتراک دانش حاصل از مطالعات میراث و کارهای باستان شناسی برای حفظ و نگهداری از مواد میراثی مهم است. در نهایت قابل درک است که حذف اخلاق از ارث اخلاقی نیست. این نشریه طیف گسترده ای از مطالعات موردی را با روش ها و روش های مختلف از بسیاری از نقاط جهان برای پاسخ به این سالات ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage