دانلود پی دی اف کتاب Shaping American Democracy : Landscapes and Urban Design

[ad_1]

این کتاب استدلال می کند که طراحی فضای ساخته شده بر نگرش های مدنی ، از جمله امکانات برابری اجتماعی و ادغام در قاره آمریکا تأثیر می گذارد. طراحان و طراحان برجسته آمریکایی ، از جمله فردریک لا اولمستد ، فرانک لوید رایت ، رابرت موزس و نیو اوربانیسم ، نه تنها فلسفه های منحصر به فرد دموکراسی را در نوشته های جامع خود بیان کردند ، بلکه ایده ها را به شکل فیزیکی تسریع کردند. این کتاب با استفاده از معیارهایی مانند ایجاد سرمایه اجتماعی ، حمایت از توانایی های انسانی و پایداری محیط زیست ، استدلال می کند که طرح ها با نسخه عمومی مورد بحث دموکراسی ، مانند پارک های عمومی اولمستد یا پروژه های مختلف جدید شهرسازی شرایط را تداعی می کنند. بیشتر مناسب شکوفایی انسانها و سازگارتر با جوامع دموکراتیک هستند که در جهت گیری خود فردگرایانه هستند ، مانند مدرنیسم شهری یا اشکال فرعی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shaping American Democracy : Landscapes and Urban Design