دانلود پی دی اف کتاب Shakespearean Tragedy

[ad_1]

این کتاب بر اساس مطالبی بود که در تدریس در لیورپول ، گلاسگو و آکسفورد استفاده شد. و من بیشتر سخنرانی ها را از نظر خودم سازمان یافته نگه داشتم. هرکسی که در مورد شکسپیر می نویسد کارهای زیادی برای سلف خود انجام می دهد. من هم قبول می کنم. با این حال ، بیشتر افکار من در مورد انتقادات شکسپیر از سال ها پیش بوده است. بسیاری از یادداشت ها فقط مورد توجه دانشمندان قرار می گیرند. دانشمندان می خواهند بتوانند چیز جدیدی کشف کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shakespearean Tragedy