دانلود پی دی اف کتاب Shadow Education and Social Inequalities in Japan : Evolving Patterns and Conceptual Implications

[ad_1]

این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که چرا ژاپن یکی از بالاترین نرخ های ثبت نام در مدارس شیرین و شهریه خصوصی در سراسر جهان را دارد. این دلایل این وابستگی زیاد به “آموزش سایه” و پیامدهای آن در نابرابری های اجتماعی را برجسته می کند. این کتاب درک عمیق و جامعی از نقش چنین آموزشی در ژاپن ارائه می دهد. این روش های جدیدی را برای پرداختن به این موضوع به صورت نظری و تجربی نشان می دهد ، و چشم انداز وسیع تری در مورد تأثیر آموزش سایه بر شکل گیری نابرابری اجتماعی ارائه می دهد که مبتنی بر تجزیه و تحلیل های تجربی قابل اعتماد و مشخص است. بر خلاف مطالعات قبلی ، این کتاب نشان می دهد که آموزش سایه لزوماً منجر به افزایش یا نابرابری نمی شود ، بلکه توانایی دانش آموزان را برای غلبه بر ناتوانی های موقعیت خاص خود و کمک به فرصت های بیشتر آموزش به ارث می برد. در پس زمینه گسترش مداوم و همگرایی سیستم های آموزش سایه در سراسر جهان ، یافته های این کتاب اقدامات مشابهی را در زمینه های بزرگ ملی دیگر به ویژه در بازارهای سنتی آموزش سایه در مقیاس بزرگ و بدون جوامع غربی می طلبد. این کتاب بر اهمیت و ضرورت مقابله با گسترش آموزشی به عنوان یک نهاد و افراط و تفریط مدرن آموزش ، که در آن صنعت آموزش سایه خود را (به ظاهر) ضروری ساخته است ، تأکید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Shadow Education and Social Inequalities in Japan : Evolving Patterns and Conceptual Implications