دانلود پی دی اف کتاب Settlers, War, and Empire in the Press : Unsettling News in Australia and Britain, 1863-1902

[ad_1]

این کتاب شرح می دهد که چگونه اظهار نظر عمومی در مورد مشارکت استرالیا در جنگ وایکاتو (64-1863) ، بحران سودان (1885) و جنگ آفریقای جنوبی (1902-1899) باعث ایجاد توالی درگیری های پیرامون امپراتوری انگلیس و کدام روزنامه به طور طولانی گزارش می داد. این روشها روشهایی را که این درگیریها در مطبوعات استعمار و انگلیس درک شده و منعکس شده اند ، و چگونگی پاسخ مفسران به شرایط تغییر دهنده که حال و هوای آنها را شکل می دهد ، دوباره سازمان می دهد. این کتاب با مطالعه هر درگیری به نوبه خود ، بیان احساسات درباره آنچه بین مستعمرات استرالیا و انگلیس رخ داده است را کاوش می کند. این ادعا می کند که روایت های سلطنتی و سلطنتی باید دائماً مورد دفاع و استمرار قرار گیرند. این روند باعث افزایش تنش بین انگلیس و مستعمرات شد و همچنین نشان دادن محبت متقابل نیز شدت گرفت. این کتاب چگونگی ادغام روایت های جنگ در مورد ایده های مالکیت منطقه ای و بهره وری ، نگرانی های نژادی ، خودگردانی و خشونت اساسی را بررسی می کند. با این کار ، عقلانی و عواطفی را که جوامع قاطع و ناپایدار می خوانند ، کنار می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Settlers, War, and Empire in the Press : Unsettling News in Australia and Britain, 1863-1902