دانلود پی دی اف کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market

[ad_1]

این کتاب نگاهی دقیق و تجربی به کیفیت خدمات بیمارستان ها در بازار نوظهور هند دارد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) مسئله اساسی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که معمولاً بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک کاملی از کیفیت خدمات در بیمارستان های هند ارائه می دهد. این کار بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش ها و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این روش با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) توسعه مدل علalی را روشن می کند و یک مدل طبقه بندی را ارائه می دهد ، که با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) توسعه یافته است ، تا معیار مراقبت ویژه قلب باشد. این کتاب همچنین با ماشین های بردار پشتیبان (SVM) سروکار دارد و میزان خطای بین SVM و ANN را مقایسه می کند تا بهترین روش طبقه بندی بین این دو را پیدا کند. به طور کلی ، این کتاب یک اثر به موقع و مرتبط است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات در بیمارستان ها کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market