دانلود پی دی اف کتاب Self-similarity in Walsh Functions and in the Farfield Diffraction Patterns of Radial Walsh Filters :

[ad_1]

این کتاب طبقه بندی مجموعه ای از توابع والش را در گروه ها و زیرگروه های مختلف مشابه مشابه توضیح می دهد ، جایی که اعضای هر زیر گروه دارای ساختارهای مشابه مشابه هستند. مشاهدات مربوط به خود تشابه ارائه شده ، سرنخ های ارزشمندی را برای مقابله با مسئله وارونگی سنتز فیلترهای فاز فراهم می کند. شباهت به خود در الگوهای پراش میدانی فیلترهای مشابه مشابه مربوطه دیده می شود. توابع Walsh یک مجموعه بسته از توابع متعامد را در یک بازه زمانی مشخص تشکیل می دهند ، هر تابع فقط یک مقدار ثابت (یا 1+ یا -1) را به هر تعداد محدود از زیر بازه ها که کل بازه به آنها تقسیم می شود ، می گیرد. ترتیب تابع Walsh برابر است با تعداد عبور صفر در این بازه. توابع Walsh به طور گسترده ای در زمینه های تئوری ارتباطات و مهندسی مایکروویو و همچنین پردازش سیگنال دیجیتال استفاده می شود. فیلترهای Walsh که از توابع Walsh سرچشمه می گیرند ، نمای جدیدی را باز کرده اند. آنها فرض می کنند ، یا 0 یا؟ مرحله ، مربوط به 1+ یا -1 مقدار عملکرد Walsh.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Self-similarity in Walsh Functions and in the Farfield Diffraction Patterns of Radial Walsh Filters :