دانلود پی دی اف کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :

[ad_1]

این کتاب ، بر اساس حداقل داده های ECG ، مدتها قبل از وقوع ، تکنیک های مورد نیاز برای پیش بینی آریتمی قلبی را ارائه می دهد. نویسندگان اطلاعات مهم مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG ، از جمله پردازش سیگنال ECG ، استخراج ویژگی و طبقه بندی را توصیف می کنند. تکنیک های سازگار و جدید پردازش ECG که در این کتاب معرفی شده است بسیار کارآمد و مناسب برای پیاده سازی در زمان واقعی بر روی ASIC هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Self-powered SoC Platform for Analysis and Prediction of Cardiac Arrhythmias :