دانلود پی دی اف کتاب Self-Healing by Thought Force

[ad_1]

از فصل اول: “با طرح مسئله بهبودی خود ، ابتدا باید بگویم که برای من روش های مختلف بهبودی از قدرت ذهن وجود دارد ، اما اشکال مختلف اعمال همان نیروی. من فکر می کنم بسیاری از پزشکان طب پیشنهادی ، علوم ذهنی ، علوم مسیحی ، پزشکی ایمانی و بقیه از همان نیروی بزرگ استفاده می کنند ، تنها تفاوت در روش کاربرد است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Self-Healing by Thought Force