دانلود پی دی اف کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols

[ad_1]

هدف از این بخش ارائه به روزرسانی در مورد روش پیشرفته برای مطالعه جنبه های مختلف زیست سلنوپروتین است. این فصل که با روش های بسیار موفق در قالب مجموعه زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد اساسی و معرف ها ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام ، به راحتی قابل تکرار و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده آشنا می کند. . سلنوپروتئین های معتبر و عملی: هدف از روش ها و پروتکل ها اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بیشتر در این زمینه مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Selenoproteins : Methods and Protocols