دانلود پی دی اف کتاب Selective Reproduction in the 21st Century :

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تغییر شرایط زایمان تحت تأثیر فناوری های جدید زیست پزشکی در قرن 21 می پردازد. فناوری های تولیدمثلی انتخابی (SRT) – فناوری هایی که با هدف جلوگیری و یا تولد انواع خاصی از کودکان به سرعت در سراسر جهان گسترش می یابند. Wahlberg و Gammeltoft مجموعه ای از مقاله ها را گردآوری کرده اند که شامل چگونگی در دسترس قرار دادن SRT در محیط های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و نظارتی و نحوه استفاده و تجسم افراد از این امکانات جدید می شود و زندگی آینده خود را ایجاد می کنند. . موضوعات تحت پوشش شامل سقط جنین انتخابی ، تشخیص سقط جنین پس از بارداری ، تشخیص ناهنجاری های جنین در هنگام غربالگری قبل از تولد ، توسعه تکنیک های تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی و همچنین اهدا کنندگان گامت بالقوه در آژانس های تخمک گذاری و بانک های اسپرم است. این مطالعه برای محققان علوم انسانی ، جامعه شناسی پزشکی و مطالعات علوم و فناوری و همچنین در زمینه های مطالعات جنسیتی ، بهداشت باروری و تحقیقات بیماری های ژنتیکی بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Selective Reproduction in the 21st Century :