دانلود پی دی اف کتاب Selected Topics in Photonics :

[ad_1]

این بخش شامل فصلهایی از آخرین تحقیقات در زمینه فوتونیک است که در IIT Kanpur انجام شده است. فوتونیک دانشمندان و مهندسان را ملزم می کند تا برای رفع چالش هایی که ماهیتی میان رشته ای دارند با هم کار کنند. در IIT Kanpur ، تحقیقات در زمینه های عمده عکاسی ، از جمله فیبر نوری ، نانوفوتونیک ، اپتیک کوانتوم ، طیف سنجی نوری و تصویربرداری ، بیوفوتونیک و دستگاه های فوتونیک در حال انجام است. این جلد با همت متخصصان برای دستیابی به دیدگاهی معاصر در تحقیقات فوتونیک کمک می کند. خوانندگان مقالاتی در مورد ارتباط نوری منسجم ، نانوساختارهای نوری فوتونیک ، مواد ساختاری نانو برای کنترل نور ، موچین نوری با کاربردهای در مقیاس نانو ، انسجام و درهم تنیدگی کوانتوم ، آرایه های فوتودیود و اندازه گیری کوانتومی پیدا می کنند. این حجم شامل فصلی در تشخیص سرطان با توموگرافی نوری ، نوسانات پروتئین در مقیاس میکروثانیه در سطح تک مولکولی و تجسم حرکت در یک قطره است که ماهیتی میان رشته ای دارند. مطالب این کتاب برای محققان ، دانشجویان و متخصصانی که در همه زمینه های فوتونیک کار می کنند استفاده خواهد شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Selected Topics in Photonics :