دانلود پی دی اف کتاب Selected Poems of Thomas Chatterton

[ad_1]

این کتاب شعرهای منتخب توماس چتنر را ارائه می دهد. این مقدمه شامل زندگی ، روش و شهرت چاترتون است و بیانگر اهمیت تاریخی و گستره غیرمنتظره شعر وی ، گستردگی ژانرهای هجو ، نثر ، ترانه ، شعر روایی و درام شاعرانه است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Selected Poems of Thomas Chatterton