دانلود پی دی اف کتاب Selbstcoaching in der Wissenschaft

[ad_1]

چگونه دانشمندان می توانند زندگی روزمره دانشگاهی خود را بهبود بخشند؟ این کتاب خود مربیگری دانشمندان را به طراحی مجدد کار و روند نوشتن خود دعوت می کند. آنها شرایط بهره وری نوشتن خود را کشف می کنند و کارهای روزمره خود را با کمک سوالات مربیگری بررسی می کنند. در تحقیقات روزمره ، کیفیت زندگی و آزادی بیشتری حاصل می شود: برای زندگی نوشتاری خوب و مولد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Selbstcoaching in der Wissenschaft