دانلود پی دی اف کتاب Seeking Wisdom in Adult Teaching and Learning : An Autoethnographic Inquiry

[ad_1]

این کتاب دانش در آموزش را بررسی می کند ، و استدلال می کند که دانش – در اینجا به عنوان سوفیا بیان می شود – در گفتمان های اپیدمیولوژیک فعلی غرب به طرز فجیعی به حاشیه رانده شده یا وجود ندارد. این شامل بازبینی از اصلی ترین قالب های تاریخی و کلاسیک است که به دلیل برخی روایت های فرهنگی ، قدرت و اعتبار زیادی از دست داده اند. اینها شامل گفتمانهای برهنه گرایی ، تکنسین و بسیار ابزارگراست ، که بیان کننده بسیاری از سیاست ها و رفتارهای آموزشی است ، و منعکس کننده قالب های به همان اندازه نگران کننده از دیدگاه رنسانس گسترده تر است. فریزر استدلال می کند که دانش به حاشیه رانده می شود ، و عواقب عمیقی برای اقدامات تعلیمی ما دارد. این کتاب از طریق ترکیبی جذاب از فنون روایی و بدیهی ، ضمن بهره گیری از سنت های فلسفی و فرهنگی ، مرزهای دانش نوظهور ، از جمله چگونگی تولید دانش را تحت تأثیر قرار می دهد. این مورد برای کسانی که یادگیری را در طیف وسیعی از محیط ها تسهیل می کنند و همچنین بزرگسالان و دانش آموزانی که به دنبال مثال و “توجیهات” برای کار به روش های غیر سنتی هستند ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Seeking Wisdom in Adult Teaching and Learning : An Autoethnographic Inquiry