دانلود پی دی اف کتاب Seeking Christ through Friendship

[ad_1]

برای تمام زندگی که عیسی گفت او برای آوردن ما آمده است ، ما به همراهانی نیاز داریم. ما به عنوان همسفر همسفرمان به عنوان بخشی از رابطه با خدا نیاز داریم که با ما قدم بزنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Seeking Christ through Friendship