دانلود پی دی اف کتاب Seed Regeneration in Cross-pollinated Species

[ad_1]

این کتاب به جنبه های عملی در اعتلای گیاهان زراعی منطقه می پردازد. بازسازی گیاهان مرتعی ؛ و بازسازی گیاهان باغی. این مقاله راه های افزایش ذخایر بذر گونه های متقاطع را مورد بحث قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Seed Regeneration in Cross-pollinated Species