دانلود پی دی اف کتاب Sedimentology

[ad_1]

این عنوان غفلت از فرایندهای رسوبی و پیشرفت مفهومی بدون مشاهده اجسام رسوبی را پوشش می دهد. بازسازی تجزیه و تحلیل محیط و حوضه با استفاده از داده های میدانی ، چاه برداری و داده های لرزه ای نیز بحث شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sedimentology