دانلود پی دی اف کتاب Sedimentation in the Rupnarayan River : Volume 1: Hydrodynamic Processes Under a Tidal System

[ad_1]

این کتاب دلایل ، مکانیسم ها و ابعاد رسوب گذاری در رودخانه روپنارایان را توصیف می کند ، که رودخانه ای رسانا است که فرآیندهای سیال و اقیانوسی را با هم ترکیب می کند. این کتاب در پرداختن به تمام خصوصیات انرژی آبی رودخانه ، به ویژه اثرات جزر و مدی ، بار رسوب و ویژگی های بافت رسوبی بی نظیر است. ؛ داده های ارائه شده در اینجا با استفاده از پایش مداوم میدانی با استفاده از تکنیک های پیشرفته و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی قوی جمع آوری شده و به خوانندگان کمک می کند تا درک منظمی از فرایندهای رسوب را ایجاد کنند. به همین ترتیب ، این کتاب منبع مهمی را برای همه دانشجویان و محققانی فراهم می کند که در زمینه ژئومورفولوژی رودخانه و رسوب شناسی تحقیق می کنند. علاوه بر این ، نتایج ارائه شده توسط آن به نفع مهندسان ، آب شناسان ، برنامه ریزان و سایر مقامات است که تحت تأثیر بسیاری از جنبه های مربوط به رسوبگذاری قرار دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sedimentation in the Rupnarayan River : Volume 1: Hydrodynamic Processes Under a Tidal System