دانلود پی دی اف کتاب Security, Economics and Nuclear Non-Proliferation Morality : Keeping or Surrendering the Bomb

[ad_1]

این کتاب به دنبال روشن کردن تصمیمات کشورهایی است که سلاح هسته ای را انتخاب کرده اند یا زرادخانه های هسته ای را به ارث برده اند ، یا برای حفظ جنگ خود خلع سلاح شده اند یا انتخاب شده اند. این سیاست سلاح های هسته ای را از طریق یک چارچوب بهم پیوسته شامل واقع گرایی مبتنی بر امنیت ملی ، لیبرالیسم وابسته به اقتصاد و استفاده لیبرال از هنجارهای سلاح هسته ای یا ساخت گرایی مبتنی بر اخلاق بررسی می کند. از طریق فصول مختلف بررسی تصمیمات تسلیحات هسته ای آفریقای جنوبی ، اوکراین و کره شمالی ، پرونده ای ساخته شده است که رهبری یک کشور “بمب” را بر اساس هنجارهای امنیتی ، اقتصادی و انگیزشی بهم پیوسته قرار داده یا می اندازد تصمیم می گیرد متعاقباً ، چارچوبی برای ارزیابی پتانسیل گسترش سلاح های هسته ای و دستیابی به امکان خلع سلاح در کره شمالی اعمال شده و توافق هسته ای اخیر ایران مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب منبع ارزشمندی برای محققان روابط بین الملل و مطالعات امنیتی ، تحلیلگران WMD و نامزدهای تحصیلات تکمیلی یا تحصیلات تکمیلی است که در دوره سیاست انرژی هسته ای تمرکز دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Security, Economics and Nuclear Non-Proliferation Morality : Keeping or Surrendering the Bomb