دانلود پی دی اف کتاب Security and Surveillance Drones

[ad_1]

هواپیماهای بدون سرنشین به بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و نظارت در مناطقی مانند اجرای قانون و خدمات اضطراری تبدیل شده اند. برخی از موارد استفاده آنها شامل مکان یابی افراد گمشده ، تعقیب جنایتکاران فراری و نظارت بر مرزنشینان غیرقانونی است. با این حال ، با شیوع بیشتر استفاده از آنها ، مسئله چگونگی یافتن تعادل بین حریم خصوصی شهروندان و هواپیماهای بدون سرنشین امنیتی به یک نگرانی عمده تبدیل شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Security and Surveillance Drones