دانلود پی دی اف کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

هدف این کتاب روشن کردن مسئله آبهای زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور ساحلی است. این یک مرجع برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود عملکرد مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی را در مسیر شور ساحلی دلتای ماهانادی ، هند پوشش می دهد. این کتاب طبقه بندی علمی سفره های زیرزمینی و سفره های زیرزمینی ، زمین شناسی ، هیدرولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب انواع سفره های زیرزمینی را نشان می دهد و ماهیت و میزان نفوذ آب دریا به سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :