دانلود پی دی اف کتاب Search and Rescue

[ad_1]

افسر جستجو و نجات شغل مهیبی است که پس از ساختمانهای باریک ، بلایای طبیعی و نجات اضطراری به وجود می آید! فقط بهترین ها و شجاع ترین ها می توانند این کار را انجام دهند. عنوان در سطح 2 است و به طور خاص برای خوانندگان تازه وارد نوشته شده است. مطابق با استانداردهای هسته مشترک و مربوط به استانداردهای ایالتی. خط تیره! ABD اثر زوم است ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Search and Rescue