دانلود پی دی اف کتاب Sea Creatures and Other Poems

[ad_1]

شعرهایی در مورد روز زندگی که توسط یک پزشک با گرمی و حساسیت تجربه شده است – هدیه ای برای ما که یک پزشک هستیم یا خواهیم بود. این شعرها از مشاهدات طبیعی و علمی برای بیدار کردن احساس زیربنایی خود استفاده می کنند. این تنش خود را با لطف و شعور در شعر او بیان می کند. ویلیام کارلوس ویلیامز از یک شاگرد استقبال خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sea Creatures and Other Poems