دانلود پی دی اف کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice

[ad_1]

این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان شیوه نگارش فیلم نامه را هم به عنوان یک رویکرد آموزشی و هم به عنوان ابزاری تحقیق در آموزش ریاضیات به کار برد. این فرصت را برای نویسندگان فیلمنامه فراهم می کند تا استدلال های ریاضی و یا رویکرد آموزشی خود را روشن کنند. در ادامه مجموعه ای از روایت ها را برای محققان فراهم می کند تا با استفاده از انواع رویکردهای نظری ، آنها را تحلیل کنند. در فصل های مختلف بحث در مورد استفاده از روش گفتگو بحث شده و مزایا و ویژگی های خاص آن برجسته شده است. در فصل ها هم نحوه اجرای “با فناوری پایین” و هم استفاده از یک بستر فناوری ، Subconcheck بررسی شده است. این فصل ها بینش بیشتری از چندین مطالعه اخیر را ارائه می دهند ، که از اسکریپت نویسی در تحقیقات و تمرین آموزش ریاضیات استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scripting Approaches in Mathematics Education : Mathematical Dialogues in Research and Practice