دانلود پی دی اف کتاب Scouring : Hydraulic Structures Design Manual Series, Vol. 2

[ad_1]

اطلاعات و داده های فنی مربوط به فرسایش / فرسایش ناشی از جریان آب در رودخانه ها و زهکش ها. به طور خاص ، اینکه چگونه برخی از ساختارها با محدود کردن جریان آب ، باعث انقباض و جابجایی می شوند ، این روند طبیعی را غلو می کنند. مطالب ارائه شده هم از مطالعات میدانی و هم از آزمایشگاه ها است

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scouring : Hydraulic Structures Design Manual Series, Vol. 2