دانلود پی دی اف کتاب Scientific and Technical Information Resources

[ad_1]

این کتاب بر ارتباطات علمی و فنی ، جنبه های تاریخی و ویژگی های اشکال مختلف ادبیات علمی و فنی و شیوه های کنونی در کنترل کتابشناسی تمرکز دارد. این رویکرد موجودی در ارتباطات علمی و فنی را ادغام می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scientific and Technical Information Resources